OBRTNIČKI IVANIĆ/CEHOVSKA ŠKRINJA/Đ.S. DEŽELIĆ O CEHOVIMA/IZLOŽBA “OBRTNICI STAROG IVANIĆA“/O PROJEKTU
 
 
  Naslovnica » » Hrvatski prijevod privilegija Marije Terezije iz 1772. godine, datiran 1815. g.
 
Hrvatski prijevod privilegija Marije Terezije iz 1772. godine, datiran 1815. g.
 
 
 
Knjiga sadrži prijevod najstarije listine Marije Terezije iz 1772. godine, izdane 18. prosinca 1772. godine u Bjelovaru, u „Cesarsko Kraljevskoj Varaždinskoj Taboruškoj Kancelariji“ (tekst o izvornom dokumentu nalazi se u komentaru uz izvorni primjerak knjige Privilegiji Marije Terezije iz 1772., napisanu na njemačkom jeziku).

Hrvatski prijevod Listine Marije Terezije iz 1772. godine sadrži sve potrebne podatke o vjerodostojnosti prijevoda, namijenjenog svakodnevnoj uporabi članova ceha u Ivanić-Gradu. Pretpostaviti možemo da se original listine pomno čuvao i da nije bio namijenjen rukama svakog člana ceha baš u svakoj prilici. Isto tako možemo pretpostaviti da je za čitanje rukopisa iz carsko-kraljevske kancelarije bilo potrebno solidno poznavanje njemačkog jezika i visoka razina pismenosti (rukopis je pisan kićenom goticom).

No, datum izdavanja prijevoda, 6. rujan 1815., očito govori i o tome da je bila potreba za učestalim korištenjem listine i uvidom u sadržaj privilegija Marije Terezije poprilično velika, što je očit dokaz porasta broja obrtnika u gradu, o čemu svjedoče i mnogi drugi dokumenti iz tog vremena.
Ta pretpostavka može ujedno biti i jasna naznaka potrebe da se obrtnicima – članovima cehova na širem području Ivanić-Tvrđe odnosno današnjeg Ivanić-Grada što skorije dodijele i zasebne listine privilegija. O tome svjedoči i dragocjena listina cara Franje I. iz 1826., također pohranjena u našoj cehovskoj škrinji, koja je očito u izravnoj vezi s nastankom same škrinje.

Uz prijepis originalnog pečata i potpisa službenika bjelovarske podružnice ureda Varaždinskog generalata, pod čijom je jurisdikcijom u ono vrijeme bio Ivanić-Grad, posebno je važno naglasiti da se na zadnjoj stranici rukopisa, uz datum 6. rujna 1815. i potpis zastupnika Jankovića nalazi i vrlo rijedak, originalni pečat Ivanićkog komuniteta (na pečatu u crvenom vosku vidljiva je i godina 1792., kad je pečat vjerojatno izrađen). Upravo taj pečat predstavlja posebnu vrijednost ovoga, po osnovnoj namjeni inače sasvim utilitarnog rukopisa.

Drugu, ne manje važnu vrijednost rukopisa predstavlja sam jezik i pismo prijevoda, budući da svjedoči o stvarnom službenom hrvatskom jeziku kakav se koristio u dokumentima s početka 19. stoljeća.
 
Cehovska škrinja   Cehovska škrinja
 
Cehovska škrinja    
 
Pregledajte cijeli dokument
 
 
 
  Detalji o dokumentu  
 
 
  Vrijeme izdavanja: 6. rujna 1815. godine
Mjesto izdavanja: Bjelovar
Jezik: hrvatski
Način uveza: kartonske korice, venecijanski papir, naslov i datum na naljepnici
Format uveza: 28 x 42 cm.
Broj listova papira: 12 listova
Broj stranica teksta: 12 stranica teksta, u istom uvezu još 36 praznih listova
Posebni detalj: Na kraju originalni pečat (crveni vosak) Ivanićkog komuniteta iz 1792. godine
Pripremila:
Vida Pust Škrgulja, dipl.lat., povj.umj. i muzeol.
 
 
 
Dokumenti iz cehovske škrinje poljanskih obrtnika
 
 
 
Privilegiji Marije Terezije iz 1772. godine
 
Privilegiji Marije Terezije iz 1772. godine
 
16 stranica
 
 
 
Protocoll II. Czeh - hrvatski prijevod listine Marije Terezije iz 1797. godine
 
Protocoll II. Czeh - hrvatski prijevod listine Marije Terezije iz 1797. godine
 
86 stranica
 
 
 
Hrvatski prijevod privilegija Marije Terezije iz 1772. godine
 
Hrvatski prijevod privilegija Marije Terezije iz 1772. godine
 
16 stranica
 
 
 
 
 
Listina cehovskih privilegija Cara Franje I. iz 1826.godine
 
Listina cehovskih privilegija Cara Franje I. iz 1826.godine
 
32 stranica
 
 
 
Artikullushi - Oszebna pravicza czehovska iz 1826. godine
 
Artikullushi - Oszebna pravicza czehovska iz 1826. godine
 
54 stranica
 
 
 
Protocoll - cehovski podaci iz 19. i prve pol. 20. stoljeća
 
Protocoll - cehovski podaci iz 19. i prve pol. 20. stoljeća
 
170 stranica
 
 
 
 
Podaci o Udruzi Kontakt
     
  Udruga građana
PRIJATELJI BAŠTINE - AMICI HEREDITATIS, Ivanić-Grad
Školska 12,
10310 Ivanić-Grad
MB: 01960938, OIB: 12863650199
RNO: 0155580

Žiro račun:
Privredna banka Zagreb d.d.,
IBAN: HR4923400091110193059
Predsjednica Udruge:
Katarina Magić Koščević, dipl.oec.

Potpredsjednica udruge:
Ana Marković, M.A.

GSM: 098 261 995
E-mail:
 
 
Projekt su podržali
     
  Grad
Ivanić-Grad

Turistička zajednica
Grada Ivanić-Grada


Ministarstvo kulture
Republike Hrvatske

 
  Grad Ivanić-Grad Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada Ministarstvo kulture Republike Hrvatske