OBRTNIČKI IVANIĆ/CEHOVSKA ŠKRINJA/Đ.S. DEŽELIĆ O CEHOVIMA/IZLOŽBA “OBRTNICI STAROG IVANIĆA“/O PROJEKTU
 
 
  Naslovnica » » Protocoll – cehovski podaci iz 19. i prve polovice 20. stoljeća (od 1829. do 1942.)
 
Protocoll – cehovski podaci iz 19. i prve polovice 20. stoljeća (od 1829. do 1942.)
 
 
 
Jednostavni, čitko napisani naslov Protocoll na dobro očuvanom ukrasnom sloju papira koji prekriva čvrste kartonske korice ove knjige iz cehovske škrinje govori da je riječ o radnoj knjizi, neke vrste „urudžbenom zapisniku“ cehovskog udruženja u koju su se upisivali svi važni podaci o djelovanju ceha i njegovih članova.

Za razliku od listina iz carske kancelarije, na 148 stranica teksta ove knjige stoga nalazimo vrlo konkretne podatke, iz kojih se jasno razabire uloga koju je imao ceh u životu obrtnika, unutarnja hijerarhija i ugled koji je donosilo članstvo u cehu, čast i povjerenje koje je pratilo izučene majstore nakon položenih stručnih ispita, odgovornost koja nije bila samo prazno slovo na papiru, uredno izvršavanje financijskih obveza i plaćanja računa. Na stranicama vidimo popise majstora i članova ceha, njihove uplate članarine, zapisnike raznih sastanaka i dogovora, račune i narudžbe, cijene za pojedine radove, dugovanja u vrijeme krize, pomoć članovima u danima nevolje.

Kronološki slijed podataka koji su se desetljećima unosili u ovu knjigu, skrb s kojom su ti podaci zapisivani na njezine stranice i u rukom iscrtane tablice, popisi konkretnih imena konkretnih stanovnika Ivanića u više od 100 godina njegove prošlosti, o njihovom položaju u cehu, imovinskom stanju, poslovima koje su obavljali i mnogim drugim podacima čine ovu knjigu jedinstvenim dokumentom prošlosti grada.

Zanimljivo je i praćenje rukopisa i jezika koji se mijenja od osobe do osobe zapisivača, a posebno usporedba kronološki udaljenih zapisa gdje urednost zapisivanja i ljepota oblikovanja slova na papiru govore o poletu i optimizmu, o čvrstoj vjeri u budućnost grada koji živi u relativnom miru i blagostanju, dok sasvim drugu sliku daju zapisi iz vremena ratova i kriza.

Rukopis je produženi govor čovjeka – zapisivača i za razliku od mehaničkog, strojnog ispisa podataka, čitatelju iz kasnijih vremena ne daje isključivo informaciju o sadržaju zapisa. I sam je zapis poveznica, mala vratašca iza kojih osjetimo miris i duh vremena u kojem je djelo nastalo. Duh vedrine ili tjeskobe, ponosa ili straha, strogosti ili popustljivosti čovjeka koji je ostavio trag svoga zapisa i djelić svog života i života svojih suvremenika na požutjelim stranicama ove stare knjige. I u tome je dio neponovljive vrijednosti ovog dokumenta.
 
Cehovska škrinja   Cehovska škrinja
 
Cehovska škrinja    
 
Pregledajte cijeli dokument
 
 
 
  Detalji o dokumentu  
 
 
  Vrijeme izdavanja: 1829. godina (cehovski podaci od 1829. do 1942. godine)
Mjesto izdavanja: -
Jezik: hrvatski
Način uveza: kartonske korice, ukrasni gornji sloj papira, naljepnica s čitkim tekstom
Format uveza: 24 x 39 cm.
Broj listova papira: -
Broj stranica teksta: 148 stranica teksta
Posebni detalj: Zanimljivosti iz cehovskog udruženja; popisi majstora, članova, zapisnici…
Pripremila:
Vida Pust Škrgulja, dipl.lat., povj.umj. i muzeol.
 
 
 
Dokumenti iz cehovske škrinje poljanskih obrtnika
 
 
 
Privilegiji Marije Terezije iz 1772. godine
 
Privilegiji Marije Terezije iz 1772. godine
 
16 stranica
 
 
 
Protocoll II. Czeh - hrvatski prijevod listine Marije Terezije iz 1797. godine
 
Protocoll II. Czeh - hrvatski prijevod listine Marije Terezije iz 1797. godine
 
86 stranica
 
 
 
Hrvatski prijevod privilegija Marije Terezije iz 1772. godine
 
Hrvatski prijevod privilegija Marije Terezije iz 1772. godine
 
16 stranica
 
 
 
 
 
Listina cehovskih privilegija Cara Franje I. iz 1826.godine
 
Listina cehovskih privilegija Cara Franje I. iz 1826.godine
 
32 stranica
 
 
 
Artikullushi - Oszebna pravicza czehovska iz 1826. godine
 
Artikullushi - Oszebna pravicza czehovska iz 1826. godine
 
54 stranica
 
 
 
Protocoll - cehovski podaci iz 19. i prve pol. 20. stoljeća
 
Protocoll - cehovski podaci iz 19. i prve pol. 20. stoljeća
 
170 stranica
 
 
 
 
Podaci o Udruzi Kontakt
     
  Udruga građana
PRIJATELJI BAŠTINE - AMICI HEREDITATIS, Ivanić-Grad
Školska 12,
10310 Ivanić-Grad
MB: 01960938, OIB: 12863650199
RNO: 0155580

Žiro račun:
Privredna banka Zagreb d.d.,
IBAN: HR4923400091110193059
Predsjednica Udruge:
Katarina Magić Koščević, dipl.oec.

Potpredsjednica udruge:
Ana Marković, M.A.

GSM: 098 261 995
E-mail:
 
 
Projekt su podržali
     
  Grad
Ivanić-Grad

Turistička zajednica
Grada Ivanić-Grada


Ministarstvo kulture
Republike Hrvatske

 
  Grad Ivanić-Grad Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada Ministarstvo kulture Republike Hrvatske