OBRTNIČKI IVANIĆ/CEHOVSKA ŠKRINJA/Đ.S. DEŽELIĆ O CEHOVIMA/IZLOŽBA “OBRTNICI STAROG IVANIĆA“/O PROJEKTU
 
 
  Naslovnica » » Listina cehovskih privilegija Cara Franje I. iz 1826. godine
 
Listina cehovskih privilegija Cara Franje I. iz 1826. godine
 
 
 
Cehovska škrinja ivanić-gradskih obrtnika izrađena je godine 1827., nakon što je carsko-kraljevska kancelarija cara Franje I. u cehu okupljenim majstorima s posjeda POLJANA 11. kolovoza 1826. izdala listinu cehovskih pravila, pisanu na latinskom jeziku, kojom se svim „ceh-meštrima“ sa šireg područja današnjeg Ivanić-Grada omogućuje legitiman rad prema pravilnicima, pod zaštitom i nadzorom bečkoga dvora i njegovih područnih ureda.

Upravo zbog toga Listina cara Franje I. predstavlja iznimno važan dokument kako za tadašnje članove ceha Poljana, kao i za proučavanje povijesti Ivanić-Grada danas.

Prema zapisima u dokumentu, Poljana se u to vrijeme nalazila pod upravom Križevačkom te je listina „zavedena i arhivirana na stranici 700. Knjige cehovskih privilegija, što posvjedočuje Matija Stanković, upravitelj registra i arhiva“, a 26. travnja 1827., u slobodnom je kraljevskom gradu Križevcima ista listina „predstavljena, pročitana i pohranjena u cehovskoj škrinji i tako, bez ičijeg protivljenja objavljena pred članovima udruženja i svjedocima“, što potpisom potvrđuje Anton Mačković, pravni bilježnik iste kraljevske Oblasti Križevačke.

Upravo je iz tog razloga, na prijedlog Prijatelja baštine, godine 2010. određen službeni datum na koji se Dan obrtnika Ivanić-Grada obilježava upravo 26. travnja, na dan javnog priznanja cehovskih privilegija, pohranjenih u „našoj“ cehovskoj škrinji.

Listina je bogato opremljena. Korice su prekrivene crvenim baršunom, a uvezani listovi sadrže rukopisni uvodni i završni dio na pergameni, ukrašen carskim znakovljem i brojnim pozlaćenim slovima i ornamentima. Rukopisni dio (ukupno 5 stranica) završava originalnim potpisom cara Franje I. i zapisom o registraciji listine.
Srednji dio listine sadrži 32 stranice tiskanih pravilnika i privilegija na kvalitetnim papiru. Tisak je crne boje, djelomično dopunjen zlatotiskom.
Uz knjigu nalazi se originalni carski pečat na crvenom vosku, promjera oko 8 cm, u mjedenoj, okrugloj zaštitnoj kutijici, privezan zlatnom vrpcom na uvezani dokument.
Listina je pohranjena u posebnoj, zaštitnoj metalnoj kutiji, posebno prilagođenoj obliku knjige i pečata.

U listini su navedena obrtnička zanimanja čiji su majstori u vrijeme oko 1825. živjeli na području Poljane te su, kao članovi cehovskog udruženja, zatražili izdavanje ovog visokog državnog dokumenta. Tako se poimence spominju LONČARI (Figuli), ČIZMARI (Cothurnarii), KROJAČI (Sartores), KOVAČI (Fabri-Ferrarii), KLOBUČARI (Pileatores), REMENARI (Lorarii), BAČVARI (Vietores) i OBUĆARI (Sutores).

Sama listina sadrži 49 članaka, podijeljenih na nekoliko poglavlja, kojima se vrlo precizno određuju propisi djelovanja ceha, počevši od postupanja s novacima (De Tyronibus – čl. 1-9), opširno su predstavljena pravila članova (De Sodalibus – čl. 10-20), dok o majstorima govore čak dva poglavlja od kojih je prvo općenito (De Magisterio in Genere – čl. 21-28), dok je drugo posvećeno obvezama majstora (De Obligationibus Magistrorum – čl. 29-35).

Velik dio pravilnika posvećen je i društvenom djelovanju ceha i humanitarnom radu članova. Tako članak 36. vrlo precizno određuje obveze i pogrebne običaje u slučaju smrti članova cehovskog udruženja (De Sepultura et Comitatu Funeris), a članak 37. govori o obvezama ceha prema udovicama (De Viduabus) poslije smrti nekog „cehmeštra“ ili drugog člana udruženja.

U člancima od 38. do 42. navode se sva pravila u svezi cehovskih skupova (De Congressibus Coehalibus), dok se članak 43. bavi protokolom koji se primjenjuje prilikom izbora vodstva ceha, tj. „cehmeštra“ i njegova zamjenika (De Electione Coehae Magistri et Vice-Magistri qualiter peragenda).

U članku 44. izričito se navodi pravilo o ključevima cehovske škrinje:
„Cehovska škrinja mora imati najmanje dva ili pak tri ključa, od kojih će škrinju jednim ključem otvarati cehovski povjerenik (Coehae Commissarius), drugim „cehmeštar“ (Coehae Magister) kao upravitelj ceha, a trećim njegov zamjenik (Vice-Magister Coehae), tamo gdje takav zamjenik postoji.“

Članak 45. određuje kako valja koristiti izvanredne novčane prihode te preporučuje da se tim novcem pomažu siromašniji članovi ceha ili se pak novac daruje za druge humanitarne ili vjerske potrebe.

Odredbama iz članaka 46. do 49. rješavaju se različita upravno-pravna i financijska pitanja te neka pitanja javnog djelovanja ceha, a posebno se ističe važnost čuvanja ugleda cehovskog udruženja, što se smatra jednom od važnijih obveza njegovih članova.

Listajući odredbe iz listine, nastale u prvoj trećini 19. stoljeća, možda bi valjalo usporediti ih sa stanjem obrtništva danas, gotovo 200 godina kasnije, posebno u pogledu moralno-etičkih načela i humanom rješavanju socijalne problematike samih obrtnika – članova cehovskog udruženja i njihovih obitelji.
 
Cehovska škrinja   Cehovska škrinja
 
Cehovska škrinja    
 
Pregledajte cijeli dokument
 
 
 
  Detalji o dokumentu  
 
 
  Vrijeme izdavanja: 11. kolovoza 1826. godine
Mjesto izdavanja: -
Jezik: latinski
Način uveza: Uvezani dokument; materijal: papir, svileni papir, pergamena, pozlata, kartonske korice prekrivene crvenim baršunom
Format uveza: 27 x 35 cm.
Broj listova papira: -
Broj stranica teksta: rukopis 5, tisak 32
Posebni detalj: Original carski potpis i pečat – crveni vosak – promjera oko 8 cm., u mjedenoj zaštitnoj kutijici, privezan zlatnom vrpcom na dokument, cijeli dokument u zaštitnoj metalnoj kutiji; kombinacija tiska i rukopisa, djelomično pozlaćena
Pripremila:
Vida Pust Škrgulja, dipl.lat., povj.umj. i muzeol.
 
 
 
Dokumenti iz cehovske škrinje poljanskih obrtnika
 
 
 
Privilegiji Marije Terezije iz 1772. godine
 
Privilegiji Marije Terezije iz 1772. godine
 
16 stranica
 
 
 
Protocoll II. Czeh - hrvatski prijevod listine Marije Terezije iz 1797. godine
 
Protocoll II. Czeh - hrvatski prijevod listine Marije Terezije iz 1797. godine
 
86 stranica
 
 
 
Hrvatski prijevod privilegija Marije Terezije iz 1772. godine
 
Hrvatski prijevod privilegija Marije Terezije iz 1772. godine
 
16 stranica
 
 
 
 
 
Listina cehovskih privilegija Cara Franje I. iz 1826.godine
 
Listina cehovskih privilegija Cara Franje I. iz 1826.godine
 
32 stranica
 
 
 
Artikullushi - Oszebna pravicza czehovska iz 1826. godine
 
Artikullushi - Oszebna pravicza czehovska iz 1826. godine
 
54 stranica
 
 
 
Protocoll - cehovski podaci iz 19. i prve pol. 20. stoljeća
 
Protocoll - cehovski podaci iz 19. i prve pol. 20. stoljeća
 
170 stranica
 
 
 
 
Podaci o Udruzi Kontakt
     
  Udruga građana
PRIJATELJI BAŠTINE - AMICI HEREDITATIS, Ivanić-Grad
Školska 12,
10310 Ivanić-Grad
MB: 01960938, OIB: 12863650199
RNO: 0155580

Žiro račun:
Privredna banka Zagreb d.d.,
IBAN: HR4923400091110193059
Predsjednica Udruge:
Katarina Magić Koščević, dipl.oec.

Potpredsjednica udruge:
Ana Marković, M.A.

GSM: 098 261 995
E-mail:
 
 
Projekt su podržali
     
  Grad
Ivanić-Grad

Turistička zajednica
Grada Ivanić-Grada


Ministarstvo kulture
Republike Hrvatske

 
  Grad Ivanić-Grad Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada Ministarstvo kulture Republike Hrvatske