Loading...
O muzeju 2018-01-04T12:23:18+00:00

Muzej koji živi s gradom

OSNIVANJE I PODRUČJA DJELOVANJA MUZEJSKE USTANOVE.

Muzej Ivanić-Grada osnovan je koncem 2014., a registriran početkom 2016. kao javna ustanova, sa sjedištem u Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 6.

Djeluje kao muzej općeg tipa, s naglaskom na proučavanju, zaštiti i komunikaciji baštine kojima povezuje prirodne specifičnosti zemljopisnog okvira šireg područja Ivanić-grada te povijesnog kontinuiteta naseljavanja prostora i razvoja društvene zajednice od kasnog srednjeg vijeka do suvremenosti, s posebnim naglaskom na razdobljima koja su snažno obilježila povijesni razvoj grada i njegova zaleđa.

MUZEJSKE CJELINE – PROSTORNI I TEMATSKI OBUHVAT

Osnovna programska orijentacija Muzeja Ivanić-Grada temelji se na postupnom oblikovanju dviju ravnopravnih i organizacijski povezanih, ali programski i prostorno odvojenih cjelina koje, svaka na svoj način, pričaju svoju priču o povijesti ivanićkoga kraja. To su Gradski muzej Ivanić-Grada i Muzej naftnog rudarstva Petica.

GRADSKI MUZEJ IVANIĆ-GRADA

Za njegove su programske djelatnosti namijenjene zgrada stare škole u središnjem dijelu gradskog parka te kuća Kundek, smještena u nekadašnjoj Gospodskoj (danas Kundekovoj) ulici na rubu povijesne jezgre grada.

Stara škola“ u gradskom perivoju jedna je od brojnih građevina u kojima se tijekom povijesti Ivanić-Grada odvijala nastava za djecu stanovnika našega grada. Starije generacije sugrađana još pamte svoje učionice, raspored klupa, razredne dogodovštine, svoje nekadašnje učitelje i školske podvornike, sjećaju se kako su pomogli nositi drva za ogrjev iz podruma u učionice, a za vrijeme dugotrajnih kiša nositi uskim stepenicama vedrice vode koja je navirala u suteren kroz porozne temelje zgrade… Sredinom 20. stoljeća nedaleko „stare škole“ izgrađena je nova, moderna zgrada osnovne škole koja danas nosi ime znamenitog sugrađana, Đure Stjepana Deželića. I kako se grad širio a stanovništvo raslo, na rubu gradskog perivoja uskoro su izgrađeni dječji vrtić i srednja škola, danas poznata kao SŠ Ivan Švear , jedna od najvećih srednjih škola u Zagrebačkoj županiji.

ZANIMLJIVOST

sve te zgrade, namijenjene obrazovanju mladih naraštaja, postavljene su na prostoru gdje je nekada davno, u kasnom srednjem vijeku i sve do sredine 19. stoljeća stajala velika zemljana utvrda, okružena vodenom površinom i mostom povezana s najstarijim naseljem Ivanićem. I upravo u toj utvrdi, iza zemljanih nasipa i kazemata, pod upravom Vojnog komuniteta djelovala je najstarija, trogodišnja pučka škola, osnovana sredinom 18.stoljeća, u doba Vojne krajine, kad je Utvrda Ivanić predstavljala važan članak u lancu utvrda, izgrađenih u obrani kršćanske Europe u stoljećima osmanlijskih osvajanja.

KUĆA KUNDEK

Kuća Kundek, poznata i kao Gradska kuća zapravo je obiteljska kuća Đure Kundeka , nekadašnjeg gradonačelnika Ivanić-Grada i narodnog dobrotvora koji je, budući da je 1901. umro bez potomaka, svoju kuću ostavio u nasljeđe rodnome gradu, sa željom da se koristi za potrebe obrazovanja mladih i pomoć siromašnim građanima.

Prema planovima, za potrebe muzeja preuredit će se cjelokupni prostor zgrade „stare škole“, od podruma do potkrovlja, kao i cjelokupna „Gradska kuća“ odnosno kuća Kundek, za što će biti potrebno puno vremena, znanja i novaca, no, obnovom tih prostora Ivanić-Grad će dobiti gradski muzej, dostojan bogate i zanimljive povijesti građana te prilagođen potrebama i interesima suvremenika, današnje djece Ivanić-Grada.

Obnova „muzejske infrastrukture“ obuhvaćena je širim projektom revitalizacije povijesne jezgre Ivanić-Grada kojim se Grad, nakon više desetljeća dvoumljenja kako pristupiti rješavanju problema u tom zanemarenom, a za povijesni identitet grada iznimno dragocjenom urbanom kompleksu, odlučio za put dobre prakse mnogih europskih gradova, u kojima je baština prošlosti pretvorena u živo kulturno središte i privlačnu destinaciju za posjetitelje grada.

Muzej naftnog rudarstva Petica

Na autentičnom lokalitetu s objektima industrijske baštine INA Naftaplina, u prirodnom ambijentu, na rubu šume Marče iznad Graberja Ivanićkog, nedaleko Šumećana, oblikuje se projekt izgradnje Muzeja naftnog rudarstva. Muzej bi trebao prerasti u edukacijsko-rekreacijsko središte i postati jednom od glavnih turističkih atrakcija ovog područja.

Poznato je da je otkriće bogatih nalazišta nafte i zemnoga plina na širem području grada sredinom 20. stoljeća, iz temelja promijenilo život lokalnog stanovništva, pretvorivši i sam Ivanić-Grad u moderno, budućnosti okrenuto naselje, a prihodi od eksploatacije nafte i plina uvelike su podigli životni standard građana.

ZANIMLJIVOST

Zanimljivost: Industrijski kompleks na lokalitetu Petica s uređenim prostorom šuma i livada kroz više desetljeća bio je izletište za brojne Ivanićane – članove obitelji radnika INA Naftaplina, a i mjesto škole u prirodi i igralište za djecu – školarce i vrtićance. U šumi ispod Petice izgrađen je, danas zapušten, bazen za plivanje i rekreaciju, a na inicijativu INA Naftaplina izgrađena je i poučna staza, uz koju su stajali zanimljivi eksponati – dijelovi postrojenja naftne industrije. Tu je zapravo rođena prva ideja osnivanja muzeja naftnog rudarstva.

I još jedna zanimljivost: Na naftnim poljima Šumećana otkrivena je i posebna vrsta nafte ljekovitih svojstava. Od nje se postupkom pročišćavanja dobiva jedinstveno ljekovito ulje naftalan. Zanimljivo je da je ovo nalazište jedino u Europi i drugo u svijetu (prvo se nalazi u dalekom nam Azerbajđanu). Blagotvorno djelovanje naftalana u liječenju različitih kožnih i reumatskih oboljenja, te u rehabilitacijskim fizikalnim terapijama bilo je razlogom otvaranja ivanić-gradskog Specijalnog lječilišta Naftalan, jedinog te vrste u Europi.