Zakoni i pravilnici 2024-01-20T08:59:42+00:00

ZAKON O MUZEJIMA (NN 61/18)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_61_1267.html

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O MUZEJIMA (89/19)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_10_98_1946.html

PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_02_16_338.html

PRAVILNIK O STRUČNIM MUZEJSKIM ZVANJIMA I DRUGIM ZVANJIMA U MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_10_104_2089.html

PRAVILNIK O UPISNIKU JAVNIH I PRIVATNIH MUZEJA U REPUBLICI HRVATSKOJ (61/18)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_02_16_337.html

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA DOKUMENTACIJE O MUZEJSKOJ GRAĐI I MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TE NAČINU OSTVARIVANJA UVIDA U MUZEJSKU GRAĐU I DOKUMENTACIJU (NN 21/23)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_02_21_361.html

PRAVILNIK O STRUČNIM I TEHNIČKIM STANDARDIMA ZA ODREĐIVANJE VRSTE MUZEJA, ZA NJIHOV RAD, TE ZA SMJEŠTAJ MUZEJSKE GRAĐE I MUZEJSKE DOKUMENTACIJE (NN 30/2006)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_03_30_718.html

Promjena veličine fonta
Kontrast