Loading...
O muzeju 2021-03-22T07:19:38+00:00

Gradski muzej Ivanić-Grad

Muzej Ivanić-Grada osnovan je 2014. godine, a registriran je kao javna ustanova 2016. godine, kada i započinje s radom. Smješten je u Parku hrvatskih branitelja u centru grada. Djeluje kao zavičajni muzej općeg tipa, a svojim djelovanjem pokriva šire područje Ivanić-Grada. Muzej je smješten u Parku hrvatskih branitelja, u zgradi stare škole izgrađene još 1861. godine. „Stara škola“ u gradskom perivoju jedna je od brojnih građevina u kojima se tijekom povijesti Ivanić-Grada odvijala nastava za djecu stanovnika našega grada.

Primarno zalaganje djelatnika Muzeja je istraživanje baštine, sakupljanje znanja te edukacija posjetitelja o temama s područja kulture, umjetnosti i lokane povijesti. Sakupljanje predmeta te njihova obrada i čuvanje u jednakoj je mjeri važno kao i interpretacija i komunikacija tih predmeta. U svome radu, Muzej se bavi istraživanjem povijesnog kontinuiteta naseljavanja prostora i razvoja društvene zajednice od kasnog srednjeg vijeka do suvremenosti, s posebnim naglaskom na razdobljima koja su snažno obilježila povijesni razvoj grada i njegova zaleđa. Također, vrlo je važna i prirodna baština, odnosno prirodne specifičnosti i značajke ovog područja, koje su također obuhvaćene muzejskim istraživanjem

Muzejska čuvaonica

Muzejska čuvaonica je prostor gdje se čuvaju muzejski predmeti kada nisu izloženi u muzeju. U tom prostoru trebaju vladati idealni uvjeti – odgovarajuća temperatura i vlažnost zraka, minimum svjetlosti te neznatne oscilacije navedenih uvjeta. Prostor treba biti opremljen sukladno predmetima koji se pohranjuju, uglavnom čvrstim metalnim policama te odgovarajućim kutijama. Mora postojati red prema kojem se predmeti spremaju, a svaki mora biti označen inventarnom oznakom, odnosno brojem.

Muzejska čuvaonica Muzeja Ivanić-Grada nalazi se u Dubrovčaku Lijevom. Grad Ivanić-Grad osigurao je prostore namijenjene za čuvaonicu na katu stare škole u centru mjesta. Brojni predmeti donirani Muzeju čuvaju se upravo tamo. S obzirom da je Muzej novog datuma, a čuvaonica još novijeg, još uvijek nije adekvatno opremljena. No, promjenom krovišta zgrade, fizičkim čišćenjem i konstruiranjem provizornih polica, malim, ali sigurnim koracima približava se stanju u kojem bi trebala biti.

Promjena veličine fonta
Kontrast