Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju 2024-01-20T09:00:36+00:00
 1. Muzejska građa i muzejska dokumentacija daje se na uvid u svrhu njezine stručne i znanstvene obrade, izlaganja, objavljivanja te za odgojno-obrazovne potrebe i u druge opravdane svrhe.
 2. Uvid u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju obuhvaća pregledavanje građe i dokumentacije i izradu snimaka izvornika.
 3. Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju koji ima za svrhu njezino korištenje u komercijalne svrhe obvezno se uređuje posebnim ugovorom između muzeja i korisnika, sukladno općim aktima muzeja i posebnim propisima.
 4. Za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju zainteresirana osoba podnosi pisani zahtjev na obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama muzeja, a u koji se upisuju osobni podatci korisnika, svrha uvida u građu i dokumentaciju, tema ili predmet istraživanja.
 5. Odobrenje za uvid u muzejsku građu i dokumentaciju daje ravnatelj.
 6. Odobrenje za uvid u muzejsku građu i dokumentaciju vrijedi samo za osobu koja je podnijela zahtjev te ona potpisuje da je upoznata s načinom i uvjetima uvida u muzejsku građu i dokumentaciju.
 7. Odobrenje za uvid u muzejsku građu i dokumentaciju daje se najkasnije u roku od deset dana od dana podnošenja zahtjeva.
 8. Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju privremeno se može uskratiti ako obavljanje uvida nije u skladu s mjerama zaštite i očuvanja kulturne baštine, ako je ona oštećena, ako je na stručnoj obradi, ako postoje tehničke prepreke za uvid ili je uvid već odobren drugoj osobi.
 9. Muzejska građa i dokumentacija daje se u pravilu na uvid u digitalnom obliku.
 10. Ako ne postoje digitalni zapisi, muzej je dužan na zahtjev i trošak korisnika, a uz prethodno odobrenje ravnatelja, odnosno voditelja muzeja u sastavu, organizirati snimanje izvorne građe i dokumentacije.
 11. Izvorna građa i dokumentacija može se dati na uvid samo ako očuvanost građe to dopušta i ako to zahtijeva stručna i znanstvena metoda rada, pod uvjetom da se provedu posebne mjere zaštite.
 12. Muzejska građa i dokumentacija može se dati na uvid samo u prostorijama muzeja pod uvjetima kojima su zajamčeni sigurnost i primjerena uporaba povjerene građe i dokumentacije.
 13. Za svaku štetu i nastalu povredu prava trećih osoba korištenjem muzejske građe i dokumentacije odgovara fizička ili pravna osoba kojoj je odobreno korištenje navedene građe i dokumentacije, u skladu sa zakonom.
 14. (Za publiciranje, odnosno svaki oblik korištenja muzejske građe i dokumentacije, korisnik je obvezan pisanim putem zatražiti posebno odobrenje ravnatelja, odnosno voditelja muzeja u sastavu.
 15. Korisnik je obvezan u publikacijama u kojima koristi podatke o muzejskoj građi i dokumentaciji navesti izvor i inventarnu oznaku predmeta.
 16. U slučaju javne objave podataka o muzejskoj građi i dokumentaciji korisnik je dužan dostaviti bibliografske podatke o publikaciji ili odgovarajuće podatke o drugim oblicima objave.

Zahtjev za uvid u muzejsku građu i dokumentaciju

Promjena veličine fonta
Kontrast