HAI radionice

2021-11-04T14:10:55+00:00 4. studenoga, 2021.|Aktualni događaji|

Muzej Ivanić-Grada vas poziva da nam se pridružite na HAI radionicama 😊

𝐇𝐀𝐈 𝐨𝐳𝐧𝐚č𝐚𝐯𝐚 „𝐡𝐫𝐯𝐚𝐭𝐬𝐤𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢č𝐧𝐞 𝐢𝐠𝐫𝐚č𝐤𝐞“, 𝐚 𝐜𝐢𝐣𝐞𝐥𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭 𝐨𝐬𝐦𝐢𝐬𝐥𝐢𝐥𝐚 𝐣𝐞 𝐔𝐝𝐫𝐮𝐠𝐚 𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐧𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐚𝐝ž𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐮 𝐤𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐢 „𝐩𝐨𝐕𝐔𝐜𝐢 𝐳𝐚 𝐤𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐮“.
𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐬𝐮 𝐧𝐚𝐦𝐢𝐣𝐞𝐧𝐣𝐞𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐝š𝐤𝐨𝐥𝐬𝐤𝐨𝐣 𝐯𝐫𝐭𝐢ć𝐤𝐨𝐣 𝐝𝐣𝐞𝐜𝐢 𝐭𝐞 𝐝𝐣𝐞𝐜𝐢 𝐧𝐢ž𝐢𝐡 𝐫𝐚𝐳𝐫𝐞𝐝𝐚 𝐨𝐬𝐧𝐨𝐯𝐧𝐞 š𝐤𝐨𝐥𝐞 (𝟏. 𝐢 𝟐. 𝐫𝐚𝐳𝐫𝐞𝐝 𝐩𝐫𝐯𝐞𝐧𝐬𝐭𝐯𝐞𝐧𝐨).
𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨𝐧𝐢𝐜𝐞 ć𝐞 𝐬𝐞 𝐨𝐝𝐫ž𝐚𝐭𝐢 𝐮 𝐬𝐫𝐢𝐣𝐞𝐝𝐮, 𝟏𝟎. 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐨𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟏. 𝐮 𝐠𝐚𝐥𝐞𝐫𝐢𝐣𝐬𝐤𝐨𝐦 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐭𝐨𝐫𝐮 𝐏𝐮č𝐤𝐨𝐠 𝐨𝐭𝐯𝐨𝐫𝐞𝐧𝐨𝐠 𝐮č𝐢𝐥𝐢š𝐭𝐚 od 15.00 do 16.00 sati.

Voditeljica radionice bit će Tanja Tandara, projektna menadžerica u kulturi koja je odradila velik broj radionica sa mališanima. Evo kako se ona predstavlja radionice:

𝐷𝑗𝑒𝑐𝑢 𝑘𝑟𝑜𝑧 𝑖𝑔𝑟𝑢 𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑐𝑖𝑗𝑢 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎 𝑛𝑎 𝑖𝑠𝑝𝑟𝑎𝑣𝑎𝑛 𝑛𝑎č𝑖𝑛 𝑢𝑣𝑜𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑢 𝑟𝑎𝑧𝑢𝑚𝑖𝑗𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑣𝑟𝑖𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑖 𝑢𝑠𝑣𝑎𝑗𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑜𝑠𝑗𝑒ć𝑎𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑝𝑎𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑎𝑙𝑖 𝑖 𝑢𝑣𝑎ž𝑎𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑣𝑎ć𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑟𝑎𝑧𝑙𝑖č𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖. 𝑇𝑟𝑒𝑏𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑚 𝑑𝑜𝑝𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖 𝑑𝑎 𝑏𝑢𝑑𝑢 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑐𝑖 𝑘𝑜𝑗𝑖 𝑚𝑜𝑔𝑢 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜 𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑖ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑗𝑒𝑛𝑎 𝑢 𝑏𝑢𝑑𝑢ć𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖.
𝐻𝐴𝐼 𝑖𝑔𝑟𝑎č𝑘𝑒 𝑘𝑎𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑛 𝑏𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑘𝑜𝑗𝑖 𝑛𝑎 𝑘𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑛 𝑖 𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑛 𝑛𝑎č𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎 𝑘𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑛𝑢 𝑏𝑎š𝑡𝑖𝑛𝑢 𝑢 𝑠𝑒𝑏𝑖 𝑠𝑎𝑑𝑟ž𝑖 𝑖 𝑝𝑜𝑡𝑖č𝑒 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖š𝑙𝑗𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑗𝑒𝑛𝑗𝑖𝑣𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖𝑔𝑛𝑢ć𝑎, 𝑟𝑎𝑧𝑣𝑖𝑗𝑎 𝑘𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡, 𝑙𝑖𝑘𝑜𝑣𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑎𝑙𝑎š𝑡𝑣𝑜 𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑢 , 𝑟𝑎𝑧𝑣𝑖𝑗𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑢 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑘𝑢 𝑖 𝑘𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑗𝑢 𝑜𝑘𝑜-𝑟𝑢𝑘𝑎, 𝑟𝑎𝑧𝑣𝑖𝑗𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑘𝑢 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑛𝑢 𝑜𝑟𝑖𝑗𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑗𝑢.
𝐻𝑎𝑖 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑘𝑡𝑖𝑘𝑎 𝑛𝑎𝑚𝑖𝑗𝑒𝑛𝑗𝑒𝑛𝑎 𝑗𝑒 𝑛𝑎𝑑𝑎𝑟𝑒𝑛𝑜𝑗 𝑑𝑗𝑒𝑐𝑖 𝑘𝑎𝑜 𝑖 𝑑𝑗𝑒𝑐𝑖 𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒š𝑘𝑜ć𝑎𝑚𝑎 𝑢 𝑟𝑎𝑧𝑣𝑜𝑗𝑢, 𝑎 𝑚𝑜𝑔𝑢 𝑖ℎ 𝑘𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖 𝑖 𝑑𝑗𝑒𝑐𝑎 𝑟𝑎𝑧𝑙𝑖č𝑖𝑡𝑖ℎ 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑖 𝑟𝑎𝑧𝑙𝑖č𝑖𝑡𝑖ℎ 𝑘𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎.

Za radionicu se možete prijaviti
na broj 099 325 8437
ili
na e-mail info@muzejivanicgrada.hr
ili
porukom na Facebook stranici Muzeja Ivanić-Grada.

Vidimo se u MIG-u!

Promjena veličine fonta
Kontrast